Pictures from my visits abroad

 

 

 

bekristo on Tour

My visit at Vilnius, Lithunia, 2018

Another fine tour with the male choir Gaasehud (Goosebumps)

Hovedbygningen fra 1954 på flyplassen i Vilnius er det første monumentale bygningen man kommer til når man kommer via fly. Bygningen er bygget etter en russisk standard design for slike bygg.

Etter hvert fant vi Vilnius katedral, eller Katedralbasilikaen til St. Stanislaus og St. Ladislas, som er den romersk-katolske katedralen i Vilnius og hovedkirken for Vilnius erkebispedømme. Katedralen er hovedkirken i det katolske liv i Litauen og i den katolske kirke i Litauen.

Noen skritt lenger borte lå presidentpalasset. Fremdeles pyntet for å markere 100-årsjubileet for Litauen 

Det ble altså markert at det i 2018 er 100 år siden et litauisk råd med 20 medlemmer på vegne av det litauiske folk vedtok Litauens uavhengighetserklæring og dermed slo fast at landet var en uavhengig, demokratisk stat. Dette skjedde den 16. februar 1918 og var en av de mange stat og land-endringene etter den første verdenskrig.

Deretter ble dagen avslutte med litt lokal mat og drikke. Spennende!

Rett over hotellet vårt i Vilnius sentrum lå en liten park, med statue av Vincas Kudirka, (1858-1899) som i 1898 skrev musikk og  tekst til nasjonalsangen «Tautiška giesmė» .

Altså måtte «Lietuva, Tėvyne mūsų» (Litauen, vårt fedreland), som den også er kjent som, synges. Med dikteren selv i sentrum. En sterk fredags morgen i et kaldt sollys.

Nede ved statuen av storhertug Gediminas (med sin hest) ligger det gjenoppbygde Storhertugens slott.

Slottet er fra 1500-tallet, men er blitt ødelagt gjennom flere kriger opp gjennom historien. Gjenoppbygging startet i 2002 og dagens bygning ble offisielt åpnet 6. juli 2009. Under bygget ligger i rester av tidligere bygg på samme sted som et museum. Vi ansteg...

... og så på de fantastiske bygningsrester som var tatt vare på. Med fortelling på vegger om historien fra 1300-tallet og oppover. Og små kopier som viste hvordan byen utviklet seg over tid.

Bygget hadde en fantastisk akustikk som vi visste å bruke. Og guidene synes så godt om sangen vår  at de geleidet oss opp i en stor konsertsal i 3. etasje.

Vi kom godt over hustakene i gamlebyen og kunne se nybyggene i det fjerne.

Før vi inviterte oss selv til avslutningsnummer i en litauisk mannskorkonsert i det vi på norsk ville kalt Johanneskirken (Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia).