Artister jeg har å jobbet sammen med i Kristiansand domkirke

Artists I have worked with in Kristiansand Cathedral

 
To my home page

I have had the pleasure of being a stage manager  at some concerts organized by the Church City Mission in Kristiansand.

These are good  memories from the time when assembly rooms could be filled.

I  present  for you  a selection pictures ...

Jeg har hatt den glede å være inspisient på noen konserter arrangert av Kirkens bymisjon i Kristiansand. Det er gode minner fra den gang forsamlingslokaler kunne fylles.
Jeg presenterer her et knippe bilder...


Anne Karin Kaasa (2016)


Britt-Synnøve Johansen  (2016)


Bendik Hofset (2016)


Vidar Johnsen  (2016)


Silje Nymoen (2016)Svein Dag Hauge, Olav Stedje og Amund Enger (2016)
Elisabeth Moberg (2014)Nils Petter Molvær (2014)Helge Jordal (2019)


Egil Eldøen (2014)


Hilde Hefte (2013) og... Egil Kapstad (2013)


Kirsten Bråten Berg (2012)Hallvard T. Bjørgum (2012)

Takk for konsertene !

Artister på Sør Arena