Berlin 2006 Noen bilder fra våren 2006 1 2 3 4 5
   
  Berlin - Memento

Berlin har mange ting å minnes. Mye å skulle glemme.

Berlin has got a lot to remember and a lot to forget


Her er deres egen måte å minnes Holocaust-tragedien: 2 711 stenblokker

- The Talmud is a record of rabbinic discussions on Jewish law, Jewish ethics, customs, legends and stories, which Jewish tradition considers authoritative. It is a fundamental source of legislation, customs, case histories and moral exhortations. The Talmud has got 2 711 pages.


Like i form, men forskjellige i høyde.

- Under these blocks  some 60 years ago did Joseph Goebbels end his life.
In his own bunker.

Den tidligere så ærverdige Anhalter Bahnhof. Kun en del av fasaden står igjen

- The former then venerable Anhalter Bahnhof. Only part of the facade remains

Det tyske teknologimuseet inviterer til en begivenhetsrik oppdagelsesreise gjennom teknologiens kulturhistorie. Med bruk av et amerikanske lastefly som blikkfanger.
Douglas C-47 står der til minne om luftbroen i 1948/49. På den tiden forsynte disse "rosinbombere" de vestlige sektorene i byen det viktigste under Berlin-blokaden som det sovjetiske militæret gjennomførte.

- The German Museum of Technology invites you to an eventful journey of discovery through the cultural history of technology. With the use of an American cargo plane as an eye catcher.
Douglas C-47 stands in memory of the 1948/49 air bridge. At that time, these "raisin bombers" provided the western sectors of the city with the most important thing during the Berlin blockade carried out by the Soviet military.

Kaiser Wilhelm Gedächtnis-Kirche
bombet 1943, bygget opp rundt - bombed in 1943, built up around

Et av minnesmerkene over de som satte livet til idet de forsøkte å krysse Muren.
Her rett nedenfor den tyske parlamentsbygningen.

- One of the memorials to those who put their lives to life as they tried to cross the Wall.
Here, just below the German Parliament building.

Checkpoint Charlie, minnet over den tiden da man ikke kunne ferdes fritt i den delte byen Berlin

- the memory of the time when you could not move freely in the divided city of Berlin

Til min hjemmeside     Ole-Bernt Kristoffersen     To my home page