Mine kulturbidrag                  
To my home page
 
 

Mine bidrag til kulturen

"Kultur brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand.
I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren», som blant annet inkluderer kunst, musikk og litteratur
"
(Fra snl.no)
E-mail me  


Mitt hovedbidrag til kulturen rundt meg er å være den jeg er og gjøre det som er naturlig ut fra dette. Musikalsk, teater- og kommunikasjonsmessig, sosialt og politisk. Betalt eller ikke.

Og som alle andre, noe har jeg "funnet på selv" og annet er blitt initiert av gode venner og pådrivere...

Jeg hadde vel ikke det beste utgangspunktet, enebarn uten søsken som kunne trekke meg framover, og kroniske sykdommer som la litt demper på utfoldelsen. Men jeg "sto han av" etterhvert...Over her er et bilde av meg i fri dressur som inspisient på Agder teater for er en to-timers forestilling med sangere, musikk og en masse barn og ungdommer å holde styr på.

Da var jeg i mitt ess.

Jeg har for øvrig samlet min scene-cv her, med aktiviter som regissør og regi-assistent

Men alt dette kom ikke helt av seg selv. Det snakkes om å bygge stein på stein. Det gjorde jeg... 
Og i byggingen er det mange å takke. For råd, innspill, tilstedeværelse, åpenhet og konkret hjelp.

Så la oss gå videre til 60-tallet, ti-året etter at jeg ble født, og se hvordan det hele barket i vei fra starten.