Obrigado Portugal ! Noen bilder fra sommeren 2004
- sommeren 2002 finner du her
1 2 3 4 5 6 7
Fado i Alfama
- da tiden stod stille
"Kom til Portugal som en fremmed
- forlat Portugal som en venn".
Gammelt Portugisisk ordtak

Foto: Kristin Søvik©

Å skulle fortelle om en opplevelse av fado som gjorde at tiden stod stille, er ikke lett.
Men denne kvelden i Alfama tar luven av de fleste opplevelser.
- Vi var 32 gjester som fikk høre 15 fadosangere som stakk innom i den knøttlille restauranten A Baioca...
Ikke noe feiende fint og flott, men så ekte som du bare kan få det blant slitte murer på Lisboas østkant. Bevegende slik at tårene lurte seg frem og det gikk frysninger ned over ryggen
I Alfama, fadoens hovedstad.

- Fado in Alfama , the capitol of Fado. Lissabon, Portugal! .


Foto: Kristin Søvik©

Vigdis synger fado.

Vigdis Yran Dale er en norsk kunstner som har gjort karriere i Portugal som fadosanger.

- Augusta sings fado in Alfama. A norwegian woman singing fado in portugese.

In A BAiUCA, Alfama. Rua Sao Miguel 21, Lissabon


Foto: Kristin Søvik© Franzelina sings fado

Foto: Kristin Søvik© Ordinary people sings fado. Here: A lawyer

Fado

"Fado" betyr "skjebne", fra det latiske ordet "fatum". Opprinnelsen til denne melankolske sangstilen er uviss, men menes å ligge i det 19de århundres ballader. Disse balladene har røtter mange hundre år tilbake da arabere og grekere passerte gjennom Portugal med sin sang og musikk.
Eller: En annen teori for opprinnelsen er afrikanske slavesanger.
Eller: Nok en teori ligger i at portugiserne bragte sin musikk til Brasil, og tok den med tilbake til Portugal inklusive påvirkningen fra brasiliansk musikk. Fado har en bror i den brasilianske "Choro"

Fado er det musikalske motstykke til "saudade", et portugisisk ord vanskelig å oversette fordi betydningen synes å ligge i selve folkesjelen. "Lengsel", eller "higen" kommer nærmest. Det lyriske innholdet i fado handler om livets realiteter. Selvom det fortelles om smerte, lidenskap, tragedie og mistet kjærlighet er ikke fado trist musikk.

Basert på en historie, lidenskap eller et dikt, ofte improvisert, framføres fado med intensitet og sjel. Sangeren akkompagneres av en 12-strengs Guitarra Portuguesa (lignende en pæreformet, middelalder-lutt) og Viola(er) (gitar).

Kilde


People listen in silence to fado

- Fado means "fate", from the latin word "fatum".

The origins of this melancholic style of song are still mysterious, but are believed to lie in the 19th century ballads. These ballads evolved from ancient times when Arabs and Greeks passed through Portugal bringing their music and song.
Another theory of origins are African slave songs.
Yet another; the Portuguese brought their music to Brazil and back to Portugal including the influence of Brazilian music. The fado has a brother in the Brazilian "Choro".


And relaxing afterwards

The "fado" is the musical equivalent to "saudade", a Portuguese word difficult to translate for it seems to belong to the very soul of the people. "Longing", or "yearning" comes closest. The lyrical content of the "fado" concern itself about life's realities. Even though it is telling of pain, passion, tragedy and lost love, the "fado" is not sad music.

Based on a story, passion or a poem often improvised, the fado is performed with intensity and soul. It is accompanied by 12-string Guitarra Portuguesa (pear-formed, medieval lute like) and Viola(s) (classic guitar).


Til min hjemmeside     Ole-Bernt Kristoffersen     To my home page