Sauda byvåpen, laget av Johan MatlandSlektsstevne 22. mai 1999
Samling til minne om 
Nils Ingolf Ragnvald Matland og 
Magda Aseline Matland, født Grønhaug. 

72 av deres etterkommere kom sammen den 22. mai 1999 på Sauda Fjord Hotell, Sauda i Ryfylke.

Gravstein på Solbrekk kapell
Nils Ingolf Ragnvald Matland ble født i Bergen 14. sept 1893.

Han vokste opp på Voss og ble utdannet som møbelsnekker i Hardanger. Han flyttet til Haugesund og startet møbelforretning. Der møtte han også Magda Aseline Grønhaug, født 3. aug 1890. 

De giftet seg i 1918 i Mariakirken, Bergen.

Sammen fikk de 6 barn: 
Johan, Julie, Else født i Haugesund. Astrid, som døde 7 år gammel, født i Sauda. 
Ragnhild og Liv som er født i Sauda.

Magda var hjemmets kvinne og flink til å lage mat.  
Mange husker ennå hennes herlige fiskekaker, poteteskaker, komlemiddager, kjøtt- og kjøttsupper.

Nils fikk arbeid hos Molla snekkerverksted i Sauda. Mange fine møbler ble laget der og på "verkstedet" som han leide i et hus vis-a-vis Kirken.

Siden ble det verksted i kjelleren i Torsveien 82.

Torsveien 82 
Torsveien 82
Nils begynte på EFP i 1936.

Ikke på smelteverket som så mange andre, men som "lagerleder" på snekkerverstedet på "Byanlegget" hvor de var ansvarlige for vedlikehold av alle arbeiderboligene til bedriften i Åbøbyen. 
 

Byanlegget 
"Byanlegget"
    Nils døde 9. mai 1959, 65 år gammel.

    Magda bodde senere hos Liv i Brekkebakken i 13 år inntil hun flyttet på pleiehjem. 
    Hun døde 23. juni 1977, 86 år gammel. 

Barna:
[Side 1] [Om Sauda] [ Matland] [Svendsen] [ Blindheim] [Kristoffersen] [Flokketveit] [sluttord] 
[ og alle har et søskenbarn i Sauda ]
 
Finner du feil eller mangler: mail meg...!