Sluttord
Båten legger fra kaien..
Og etterpå var alle enige om at det hadde vært en fin samling, som burde gjentas ofte.
[Side 1] [Om Sauda] [ Matland] [Svendsen] [ Blindheim] [Kristoffersen] [Flokketveit] [sluttord] 
[ og alle har et søskenbarn i Sauda ]
 
Finner du feil eller mangler: mail meg...!