Sauda byvåpen, laget av Johan MatlandKort om Sauda
Det bor ca. 5200 mennesker i Sauda.   

Jordbruk var lenge den viktigste næringen her, men på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet kom industrien til bygda.  

Saudas rikelige tilgang på vannkraft, gjorde Sauda til et gunstig sted å drive kraftkrevende industri på.   

Sauda Rådhus 
Sauda Rådhus
Både vannkraft og smelteverk ble etablert i i begynnelsen på 1900-tallet. 

ELKEM Sauda eller EFP co Ltd, som det het før i tiden, har vært hjørnesteins-bedriften i Sauda.   
Mange arbeidere har gått inn og ut av denne porten til døgnskift, i krig og fred. 

I 1936 var det ca 500 tilsatte på bedriften, i 1999 er tallet ca 300.

Porten til EFP
I dag er Sauda et handelssenter og den største industrikommunen i Ryfylke. 

Sauda er omringet av fjell og gir gode muligheter for et aktivt friluftsliv. 

Klikk her for mer om Sauda !

Utsikt fra Brekkebakken
[Side 1] [Om Sauda] [ Matland] [Svendsen] [ Blindheim] [Kristoffersen] [Flokketveit] [sluttord] 
[ og alle har et søskenbarn i Sauda ]
 
Finner du feil eller mangler: mail meg...!