Hvorfor - Why - Warum - Pourquoi                  
To my home page
 

Mine tanker i 2020.

Noen tanker om diverse, på norsk.
E-mail me  


Året 2020 har jeg fått mange muligheter til å tenke over ting og samle erfaringer: